Samospoznavanje.si

Strokovna izobrazba

Strokovna izobrazba je zame vrednota. Poklic, ki ga opravljam potrebuje tako strokovno znanje kot izkušnje. Za Slovensko diplomo iz psihoterapije lahko zaprosiš, ko z znanjem in izkušnjami dosegaš standarde, ki jih postavlja Evropska zveza za psihoterapijo. Da postaneš psihoterapevt je potrebnih veliko let šolanja in dodatnega strokovnega izobraževanja. Več let si redno vključen v osebno terapijo in več let, ko že delaš s klienti, obiskuješ redno strokovno supervizijo.

Univerzitetna izobrazba

Strokovni naziv podeljen od
ALUO (akademija za likovno umetnost):
Diplomirana oblikovalka vizualnih komunikacij

Izobrazba: certificirana psihoterapevtka CTA-P

Strokovni naziv podeljen od
EATA (Evropsko združenje za Transakcijsko analizo):
Certificirana psihoterapevtka – CTA

S tem nazivom sem pridobila tudi kompetence, da sem učna terapevtka za študente psihoterapije, ko se odločajo komu zaupajo sebe v osebno terapijo.

Strokovna izobrazba. Slovenska diploma iz psihoterapije

Strokovni naziv podeljen od
SKZP (Slovenska krovna zveza za psihoterapijo):
Slovenska diploma iz psihoterapije

Moja psihoterapevtska edukacija je v skladu z edukativnimi standardi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in Evropske zveze za psihoterapijo.

Diploma supervizije

Strokovni naziv podeljen od
The European Centre for Psychotherapeutic Studies (United Kingdom) and Institute for Integrative Psychotherapy and Counselling, Ljubljana.
Diploma iz supervizije

Integrativni relacijski model ter na čuječnost in sočutje usmerjena integrativna supervizija.

Od oblikovalke do psihoterapevtke

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
   Dipl. obl. vizual. kom (UN)

CDK – Šola čustvene inteligence
   3-letno izobraževanje

SIP – Slovenski inštitut za psihoterapijo in SFU Dunaj (danes SFU Ljubljana)
   2-letno izobraževanje iz PROPEDEVTIKE
   (Predmetnik: Psihodiagnostika, Psihosomatika, Medicinska terminologija, Psihofarmakologija, Nevroznanost, Psihiatrija (osnove biologije, uvod v psihiatrijo in psihopatologijo), Otroška in adolescentna psihiatrija, Gerontologija, Teorije osebnosti, Socialna psihologija, Razvojna psihologija, Splošna psihologija, Zgodovinski razvoj psihoterapevtskih šol in pristopov, Etika, Znanstvena in raziskovalna metodologija, Znanstveno delo, Statistika, Zdravstveno in socialno varstvo, Prva pomoč, Oblike psihosocialnih intervenc, Rehabilitacija, specialna in socialna pedagogika, Psihoterapija kot znanost in poklic, Uvod v zdravstveno in socialno varstvo)
Obvezna praksa v psihosocialnih ustanovah 320 ur, supervizija prakse in osebna izkušnja v skupinski psihoterapiji.

IPTA – Inštitut za psihoterapijo transakcijske analize
   TA-101

IPSA – Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje
   4-letno podiplomsko izobraževanje iz TRANSAKCIJSKE ANALIZE
    Integrativno-relacijski pristop
    (450 ur TA izobraževanja, 344 ur drugih izobraževanj,
     200 superviziranih ur, 380 ur osebne terapije)

IPSA v sodelovanju z Dr. Roger Solomon (ZDA)
   I in II stopnja terapevtske metode EMDR.
   Tehnika za predelavo travmatskih spominov.

IPSA in European Centre for Psychotherapeutic Studies (UK)
   Diploma iz supervizije temelji na integrativnem relacijskem modelu in
   na čuječnost in sočutje usmerjeni integrativni superviziji.

IPSA – Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje
   I stopnja terapevtske metode Čuječno procesiranje v superviziji
   (Mindfulness and Compassion in Integrative Supervision)

Dodatni strokovni razvoj

DODATNA IZOBRAŽEVANJA, DELAVNICE in WEBINARJI:

– Poletna šola TA – Stres in/v življenjskem scenariju
– Preventivni program preprečevanja depresije
– 7th European Integrative Psychotherapy Conference
– Strokovno srečanje TA
– Strokovno srečanje / Otrok in mladostnik na poti v zdravo odraslost
– 2nd Summer School in Croatia
– Spodbujanje integracije / Kako spodbuditi samoozdravitven proces v možganih
Navezanost / somatski pristop podpore okrevanju
– Strokovno srečanje / Pomen in izzivi supervizije
Clinical Dissociation (Brainspotting Slovenia)
Psihodrama + Transakcijska analiza / Skriptna izbira partnerja
– Uvod v sodobne smernice dela s travmo (somatski pristop)
– Creative Journaling Workshop
– OH Cards delavnica
Remembering The Body Ours and Our Clients
– Skupinsko delo v psihoterapiji, svetovanju in psihoedukaciji
– Skupinska supervizija
– Existencial and Traumatic Aspects of the Pandemia. Cues for its Intervention.
Pain of Abandonment
– Zasvojenost s seksualnostjo in internetno pornografijo
Working with Traumatic Memory
Starost – najvišja stopnja človekovega razvoja
– Na čuječnost in sočutje usmerjena integrativna psihoterapija
– Hiper sensitivna oseba (Sinta sekcija)
Telo v psihoterapiji (Integral Personal Development)
– Samoregulacija (Sinta sekcija)
– Hipnoza / Pozabljena kraljica psihoterapije
– Gibalno plesna terapija
– Principle of Kinesthetic Resonance (Jennifer Bury)
Neizprosna upanje – neizprosen obup (Martha Stark)
– Intersubjektivnost v psihoterapiji 
– Kaj so varni odnosi
– Self Compassion – Compassion Fatigue
– The use of Methaphors in Dance Movement Psychotherapy  (R. Samaritter)
– Strokovno srečanje TA: Zgodbe naših prednikov
– Samopoškodovanje med mladostniki
– Travma (najnovejša spoznanja)
– Kako v partnerskem odnosu po prevari ponovno vzpostaviti intimnost (S. Openshaw)
– Psihološka odpornost (M. Widdowson)

Klient > terapevt > supervizor

STROKOVNA IZOBRAZBA JE SESTAVLJENA IZ ŠTUDIJSKEGA DELA IN IZ PRAKTIČNEGA DELA. 

Vsi študentje psihoterapije potrebujejo tudi osebno izkušnjo, ko se sami postavijo v vlogo klienta (min. 250 ur). Redno, tedensko obiskovanje psihoterapije je proces SAMOSPOZNAVANJA. Pomemben je tako za razvozlavanje lastnih zavednih in nezavednih vsebin, kot tudi kasneje pri delu s klient. V procesu dela s klienti se namreč zbujajo tudi naše lastne vsebine, ki jih je potrebno prepoznati in ustrezno predelati.

Praktično delo s klienti, kar nekaj let, poteka pod redno SUPERVIZIJO. Specializanti psihoterapije skozi tak proces pridobivajo na strokovnem znanju in razvijajo kompetentnost.

Osebna terapija za psihoterapevta

UČNA TERAPIJA – OSEBNA IZKUŠNJA V VLOGI KLIENTA

Kot študentka psihoterapije sem bila vključena v obvezno redno tedensko osebno psihoterapijo pri certificiranemu psihoterapevtu. Učna terapija je del procesa, kjer terapevt spoznava sebe skozi lastni psihoterapevtski proces.

V vlogi učne terapevtka jemljem v osebno terapijo študente in specializnate psihoterapije. Za več info klikni tukaj

Supervizija in osebna terapija za psihoterapevta

SUPERVIZIJA

Supervizija je obvezna, ko začnemo delat s klienti. Skozi supervizijo se strokovno razvijamo in se hkrati učimo samorefleksije svojega dela.

V vlogi supervizorke prenašam naprej znanje in izkušnje. Za več info klikni tukaj

Prostovoljstvo – pomoč ljudem v stiski

PROSTOVOLJSTVO mi že več kot 15 let omogoča, da brezplačno delim svojo osebno izkušnjo, strokovno znanje in tudi izkušnje pridobljene skozi moj poklic psihoterapevtke. 

Nekoč nekdaj sem v stiski lastne anksioznosti našla pomoč in sogovornike v društvu DAM. Ko sem prehodila svojo trnovo pot sem si želela pomagat tudi drugim, da bodo lažje in hitreje našli pot iz labirinta anksioznosti. 

Nekaj let sem bila vodja ljubljanske skupine za samopomoč. V tem času sem imela priložnost biti mentorica za študente propedevtike, ki so opravljali svojo prakso v psihosocialnih ustanovah, s prisotnostjo na naših skupinah za samopomoč. 

Ves ta čas in še danes pa sem anonimno aktivno sodelujoča na forumu.

Društvo DAM – društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami.
www.nebojse.si