Samospoznavanje.si

Supervizija

SUPERVIZIJA PO INTEGRATIVNO RELACIJSKEM  PRISTOPU.
Kot certificirana psihoterapevtka transakcijske analize CTA-P (integrativno-relacijska smer) sem nadgradila svoje znanje z  dodatnim izobraževanjem iz supervizije po Integrativnem modelu.

Supervizija, ki jo izvajam je namenjena psihoterapevtom in študentom psihoterapije različnih terapevtskih smeri. Za supervizijo se odloča tudi vse več ljudi, ki delajo z ljudmi v različnih pomagajočih poklicih (svetovalci, kouči, šolstvo, zdravstvo…)

Primaren fokus supervizije je dobrobit klienta. Všeč mi je preprosta razlaga, da supervizor in supervizant preživljata skupen čas v reflektiranju tega, kako klientu omogočiti najbolj strokoven in učinkovit tretma. 

Vzporedno s tem pa je fokus usmerjen na profesionalni razvoj psihoterapevta. Učni proces skozi konkretne terapevtske izkušnje in konzultacije prinaša vse večjo kompetentnost za delo. Terapevt gradi samozaupanje, razvija sposobnost samorefleksije, razvija svojega internega supervizorja in s tem razvija svojo zavedno kompetentnost. 

Glavne naloge v superviziji so: opazovanje in evalvacija, usmerjanje, modeliranje, posvetovanje, podpora supervizantu in delitev izkušnje.

Meta perspektiva v superviziji - ptica

SPOSOBNOST POGLEDA IZ META PERSPEKTIVE

S ptičje perspektive in distance videti, razumeti in spoštovati perspektive vseh vpletenih posameznikov. Pomemben je tudi stik s seboj, zavedanje sebe in svojih procesov, ko sem v relaciji z drugo osebo. Supervizijo lahko vidimo kot neko oblike “meta-terapije“.

 

Supervizija psihoterapije knjiga

OPAZOVALEC in UDELEŽENEC PROCESA

Supervizorjeva naloga je videti situacijo iz več vidikov:
1. Pogled z distance, podati objektivno refleksijo. 
2. Biti udeležen v procesu, kar prinese zanimivo relacijsko dinamiko v odnosu supervizor-supervizant. Meni vedno znova fascinantne so nezavedne dinamike, ki se pokažejo skozi paralelni proces.

BLOG: Supervizija psihoterapije

terapevt - supervizant - supervizor

SUPERVIZIJA vs OSEBNA PSIHOTERAPIJA

Terapevt znotraj supervizije varno spoznava tudi lastno ranljivost, svoje stiske in strahove. Razvija različne resurse kako poskrbeti zase znotraj terapevtskega odnosa.

Sposobnost prepoznavanja lastnih intrapsihičnih procesov terapevta je pomemben mejnik, da ve, kje se strokovna supervizija konča in kje nastopi čas za svojo osebno terapijo. Vsaka izmed njiju imata drugačen namen oz. cilj.